หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม 6D วท.อุตสาหกรรมยานยนต์

วิทยาลัยเทคอุตสาหกรรมยานยนต์

ชุดหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม 6D จำนวน 1 ชุด

ยย อยุธยา_210811_0
ยย อยุธยา_210811_1
ยย อยุธยา_210811_2
ยย อยุธยา_210811_3
ยย อยุธยา_210811_4
ยย อยุธยา_210811_5
ยย อยุธยา_210811_6
ยย อยุธยา_210811_7
ยย อยุธยา_210811_8
ยย อยุธยา_210811_9
ยย อยุธยา_210811_10
ยย อยุธยา_210811_11
ยย อยุธยา_210811_12
ยย อยุธยา_210811_13
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
ยย อยุธยา_210811_0
ยย อยุธยา_210811_1
ยย อยุธยา_210811_2
ยย อยุธยา_210811_3
ยย อยุธยา_210811_4
ยย อยุธยา_210811_5
ยย อยุธยา_210811_6
ยย อยุธยา_210811_7
ยย อยุธยา_210811_8
ยย อยุธยา_210811_9
ยย อยุธยา_210811_10
ยย อยุธยา_210811_11
ยย อยุธยา_210811_12
ยย อยุธยา_210811_13
previous arrow
next arrow
ภาพบรรยากาศ การส่งมอบงาน

รายละเอียดทั่วไป

สามารถเรียนรู้การควบคุมการทำงานและการจำลองการทำงานเสมือนจริงของระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 6D ที่ใช้ในอุตสาหกรรมจริง ทำให้นักเรียนเข้าใจหลักการทำงาน การออกแบบ การเขียนโปรแกรมควบคุม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม

รายละเอียดครุภัณฑ์

ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังนี้

 1. หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม 6D
 2. ชุดเชื่อมมิก – แมก
 3. โปรแกรมออกแบบและจำลองการทำงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 4. หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 6D สำหรับการเขียนโปรแกรม
 5. กริปเปอร์แบบหยิบ – จับ
 6. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค (สำหรับผู้สอน)
 7. คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว (สำหรับผู้เรียน)
 8. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ (สำหรับผู้สอน)
 9. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ (สำหรับผู้เรียน)
 10. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์
 11. จอรับภาพ แบบมอเตอร์
 12. โต๊ะวางชิ้นงานสำหรับฝึกเชื่อม
 13. ฐานตั้งหุ่นยนต์เชื่อม
 14. โต๊ะสำหรับวางหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 15. แผงกั้นหุ่นยนต์เพื่อความปลอดภัย
 16. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU
 17. ระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่าย
 18. อุปกรณ์ประกอบ
 19. เครื่องเชื่อมธูปไฟฟ้า Inverter 200 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์
 20. เครื่องเชื่อม TIG ระบบอินเวอร์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์
 21. เครื่องเชื่อมมิกแมก MIG / MAG พร้อมอุปกรณ์
วีดีโอ การทำงานของชุดหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม 6D

Message us
th ไทย
X