ชุดฝึกหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม 6D Mouse ด้วยเทคโนโลยีระบบ CMT

หัวข้อการเรียนรู้


 • การอบรมเรื่องความปลอดภัยและการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Robot Safety And Programmer Robot Basic)
  • ความปลอดภัยทั่วไป (General Safety )
  • ระบบของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น ( Robot System )
  • การติดตั้งหุ่นยนต์ ( Setup )
  • ระบบพิกัดการเคลื่อนที่ ( Coordinate System )
  • การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ ( Programming )
  • การสั่งงานอุปกรณ์ อื่นๆ ผ่านสัญญาณอินพุท เอาท์พุท (Logic Programming)
 • การอบรมเทคโนโลยีงานเครื่องเชื่อมโลหะด้วยระบบซีเอ็มที (Cold metal transfer)
  • ส่วนประกอบของตัวเครื่องและอุปกรณ์สําคัญของซีเอ็มที
  • ข้อดีและจุดเด่นของเทคโนโลยีงานเชื่อมขั้นสูงซีเอ็มที เพื่อมุ่งเน้นและตอบโจทย์ในการเรียนการสอนและนําไปใช้งานในภาคอุตสาหกรรม
  • หลักการทํางานของ CMT (Cold Metal Transfer)
   • กระแสเชื่อมเป็นระบบพัลส์และกระแสสลับ
   • ระบบขับลวดเชื่อมแบบ พุช-พูล
   • สลับจังหวะทำงานร่วมกับระบบพัลส์ได้
   • ใช้ทรัพยากรพื้นฐานแก๊สและลวดเชื่อมจากระบบเชื่อมมิก-แมก
   • ประสานการอาร์คกับการเดินลวดเชื่อมทั้งความเร็วและทิศทาง
   • สร้างเนื้อเชื่อมแบบ short circuit arc
   • ควบคุมตัวแปรการเชื่อมแบบ Synergic
  • ชนิดลวดเชื่อมและโลหะ
   • เหล็กเหนียวและเหล็กอัลลอยด์
   • สเตนเลสชนิดต่างๆ
   • อลูมิเนียมและอลูมิเนียมอัลลอยด์
   • ทองแดงและทองเหลือง (welding and brazing)
   • โลหะนิเกิลเบส
  • งานเชื่อมแบบต่างๆในงานอุตสาหกรรม
   • งานเชื่อมพอกผิว ด้วยสเตนเลส นิเกิล ทองเหลือง
   • งานเชื่อมโลหะหนา เหล็ก อลูมิเนียม ทองแดง
   • งานเชื่อมต่อแนวรูท ฟิลเลอร์ และแคปที่ต้องการความเร็วกว่าการเชื่อมอิเลคโทรดและทิกอุตสาหกรรมโครงสร้างและเชื่อมท่อ
Message us
th ไทย
X