ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีฝึกเชื่อมเสมือนจริง ว.ธาตุพนม

วิทยาลัยเทคโนโลยี ธาตุพนม

ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีฝึกเชื่อมเสมือนจริง จำนวน    1  ชุด

ว.ธาตุพนม เชื่อมเสมือนจริง 8464_210806_0
ว.ธาตุพนม เชื่อมเสมือนจริง 8464_210806_1
ว.ธาตุพนม เชื่อมเสมือนจริง 8464_210806_2
ว.ธาตุพนม เชื่อมเสมือนจริง 8464_210806_3
ว.ธาตุพนม เชื่อมเสมือนจริง 8464_210806_4
ว.ธาตุพนม เชื่อมเสมือนจริง 8464_210806_5
ว.ธาตุพนม เชื่อมเสมือนจริง 8464_210806_6
ว.ธาตุพนม เชื่อมเสมือนจริง 8464_210806_7
ว.ธาตุพนม เชื่อมเสมือนจริง 8464_210806_8
ว.ธาตุพนม เชื่อมเสมือนจริง 8464_210806_9
ว.ธาตุพนม เชื่อมเสมือนจริง 8464_210806_11
ว.ธาตุพนม เชื่อมเสมือนจริง 8464_210806_12
ว.ธาตุพนม เชื่อมเสมือนจริง 8464_210806_13
ว.ธาตุพนม เชื่อมเสมือนจริง 8464_210806_14
ว.ธาตุพนม เชื่อมเสมือนจริง 8464_210806_15
ว.ธาตุพนม เชื่อมเสมือนจริง 8464_210806_16
ว.ธาตุพนม เชื่อมเสมือนจริง 8464_210806_17
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
ว.ธาตุพนม เชื่อมเสมือนจริง 8464_210806_0
ว.ธาตุพนม เชื่อมเสมือนจริง 8464_210806_1
ว.ธาตุพนม เชื่อมเสมือนจริง 8464_210806_2
ว.ธาตุพนม เชื่อมเสมือนจริง 8464_210806_3
ว.ธาตุพนม เชื่อมเสมือนจริง 8464_210806_4
ว.ธาตุพนม เชื่อมเสมือนจริง 8464_210806_5
ว.ธาตุพนม เชื่อมเสมือนจริง 8464_210806_6
ว.ธาตุพนม เชื่อมเสมือนจริง 8464_210806_7
ว.ธาตุพนม เชื่อมเสมือนจริง 8464_210806_8
ว.ธาตุพนม เชื่อมเสมือนจริง 8464_210806_9
ว.ธาตุพนม เชื่อมเสมือนจริง 8464_210806_11
ว.ธาตุพนม เชื่อมเสมือนจริง 8464_210806_12
ว.ธาตุพนม เชื่อมเสมือนจริง 8464_210806_13
ว.ธาตุพนม เชื่อมเสมือนจริง 8464_210806_14
ว.ธาตุพนม เชื่อมเสมือนจริง 8464_210806_15
ว.ธาตุพนม เชื่อมเสมือนจริง 8464_210806_16
ว.ธาตุพนม เชื่อมเสมือนจริง 8464_210806_17
previous arrow
next arrow
ภาพบรรยากาศ การส่งมอบงาน

รายละเอียดทั่วไป

เป็นเครื่องเชื่อมเสมือนจริงแบบสามมิติ สำหรับใช้ในการฝึกทักษะฝีมือการเชื่อมแบบเสมือนจริง   (welding Simulator) ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการเชื่อมได้ทั้งแบบ SMAW, GMAW และ GTAW (Manual Arc Welding, MIG/MAG, TIG) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยในการใช้งาน โดยผลิตตามข้อกำหนดมาตรฐาน(Regulation) ของ CE และFCC พร้อมเครื่องเชื่อมไฟฟ้า, เครื่องทิก (Tig) และเครื่องเชื่อมมิก (Mig) และเครื่องตัดพลาสม่า เพื่อใช้ในการฝึกทักษะเชื่อมจริง

รายละเอียดครุภัณฑ์

ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังนี้

  1. ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีฝึกเชื่อมเสมือนจริง (Welding Simulator)
  2. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า  Inverter ขนาด  400 A
  3. เครื่องเชื่อมทิก (TIG) ขนาด  300  A
  4. เครื่องเชื่อมมิก (MIG) ขนาด  250 A
  5. เครื่องตัดพลาม่า  ชนิดใช้อากาศ  ขนาด  65 A
  6. ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์งานเชื่อมไฟฟ้า
  7. อุปกรณ์ประกอบ

Message us
th ไทย
X