ชุดปฏิบัติการระบบอัตโนมัติสั่งการผ่าน IOT พร้อมหุ่นยนต์ วท.สระแก้ว

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ชุดปฏิบัติการระบบอัตโนมัติสั่งการผ่าน IOT พร้อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด

วท.สระแก้ว_210804_8
วท.สระแก้ว_210804_10
วท.สระแก้ว_210804_13
วท.สระแก้ว_210804_15
วท.สระแก้ว_210804_17
วท.สระแก้ว_210804_18
วท.สระแก้ว_210804_23
วท.สระแก้ว_210804_24
วท.สระแก้ว_210804_25
วท.สระแก้ว_210804_26
วท.สระแก้ว_210804_29
วท.สระแก้ว_210804_32
วท.สระแก้ว_210804_34
วท.สระแก้ว_210804_35
วท.สระแก้ว_210804_36
วท.สระแก้ว_210804_38
วท.สระแก้ว_210804_40
วท.สระแก้ว_210804_43
วท.สระแก้ว_210804_44
วท.สระแก้ว_210804_45
วท.สระแก้ว_210804_46
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
วท.สระแก้ว_210804_8
วท.สระแก้ว_210804_10
วท.สระแก้ว_210804_13
วท.สระแก้ว_210804_15
วท.สระแก้ว_210804_17
วท.สระแก้ว_210804_18
วท.สระแก้ว_210804_23
วท.สระแก้ว_210804_24
วท.สระแก้ว_210804_25
วท.สระแก้ว_210804_26
วท.สระแก้ว_210804_29
วท.สระแก้ว_210804_32
วท.สระแก้ว_210804_34
วท.สระแก้ว_210804_35
วท.สระแก้ว_210804_36
วท.สระแก้ว_210804_38
วท.สระแก้ว_210804_40
วท.สระแก้ว_210804_43
วท.สระแก้ว_210804_44
วท.สระแก้ว_210804_45
วท.สระแก้ว_210804_46
previous arrow
next arrow
ภาพบรรยากาศ การส่งมอบงาน

รายละเอียดทั่วไป

ชุดปฏิบัติการอุตสาหกรรมการผลิตระบบอัตโนมัติ 4.0 เป็นชุดเรียนรู้การควบคุมระบบอัตโนมัติ ด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) สั่งการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือที่เรียกว่าระบบเมคคาทรอนิกส์ ประกอบไปด้วยชุดฝึกเมคคาทรอนิกส์ที่สามารถเรียนรู้ระบบขับเคลื่อนทางลมและทางไฟฟ้า ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับทางอุตสาหกรรม และที่สำคัญสามารถเรียนรู้การออกแบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมและเรียนรู้การสั่งการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

รายละเอียดครุภัณฑ์

ประกอบไปด้วยชุดฝึกสถานีทดลอง ดังต่อไปนี้

  1. สถานี ระบบการจ่ายชิ้นงานอัตโนมัติพร้อมจอแสดงผลและสั่งการทำงาน
  2. สถานี ระบบการตรวจสอบชิ้นงานอัตโนมัติพร้อมจอแสดงผลและสั่งการทำงาน
  3. สถานี ระบบจัดคัดแยกชิ้นงานอัตโนมัติพร้อมจอแสดงผล
  4. สถานี ระบบการประกอบชิ้นงานด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 6D
  5. สถานี ระบบสั่งการด้วย IOT อุตสาหกรรมพร้อมจอแสดงผลและสั่งการทำงาน
  6. ชุดควบคุมการทำงานในอุตสาหกรรม (PLC)
  7. ชุดคอมพิวเตอร์แสดงผล
  8. โต๊ะปฏิบัติการ
Message us
th ไทย
X