ชุดฝึกการเขียนโปรแกรมเสมือนจริงควบคุมหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม 6D Mouse

หัวข้อการเรียนรู้


  • รายละเอียดส่วนประกอบของหุ่นยนต์
  • การใช้งานแพ็คเกจเทคโนโลยีของหุ่นยนต์
  • การสั่งงานหุ่นยนต์เคลื่อนที่
  • การรันโปรแกรมหุ่นยนต์
  • การเริ่มต้นใช้งานหุ่นยนต์
  • ความปลอดภัยในการใช้งานหุ่นยนต์
  • ระบบพิกัดการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์
  • การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
  • การสั่งงานหุ่นยนต์ผ่านลอจิกส์
Message us
th ไทย
X