ชุดฝึกการเขียนโปรแกรมเสมือนจริงควบคุมหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม 6D Mouse ขั้นสูง

หัวข้อการเรียนรู้


 • รายละเอียดส่วนประกอบของหุ่นยนต์
 • การใช้งานแพ็คเกจเทคโนโลยีของหุ่นยนต์
 • การสั่งงานหุ่นยนต์เคลื่อนที่
 • การรันโปรแกรมหุ่นยนต์
 • การเริ่มต้นใช้งานหุ่นยนต์
 • ความปลอดภัยในการใช้งานหุ่นยนต์
 • ระบบพิกัดการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์
 • การเขียนโปรแแกรมควบคุมหุ่นยนต์
 • การสั่งงานหุ่นยนต์ผ่านลอจิกส์
 • เรียนรู้โครงสร้าง ส่วนประกอบของ PLC
 • เรียนรู้การ Upload – Download ข้อมูล PLC
 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรม PLC ทํางานร่วมกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 • เรียนรู้Protocol การสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์อุตสาหกรรมกับ PLC
 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรมจากหุ่นยนต์เพื่อสั่งการผ่าน PLC
 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรม HMI ทํางานร่วมกับ PLC และหุ่นยนต์
 • เรียนรู้การ Upload – Download ข้อมูล HMI

Message us
th ไทย
X