หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม 6D วท.มหาสารคาม

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

ชุดหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม 6D จำนวน 1 ชุด

หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_2
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_3
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_5
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_6
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_8
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_10
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_11
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_12
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_13
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_14
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_15
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_16
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_17
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_18
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_19
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_20
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_21
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_22
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_23
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_24
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_27
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_28
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_2
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_3
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_5
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_6
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_8
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_10
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_11
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_12
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_13
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_14
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_15
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_16
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_17
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_18
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_19
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_20
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_21
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_22
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_23
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_24
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_27
หุ่นเชื่อม วท.มหาสารคราม_210813_28
previous arrow
next arrow
ภาพบรรยากาศ การส่งมอบงาน

รายละเอียดทั่วไป

สำหรับการเรียนในการฝึกอบรมนักศึกษาเพื่อลงปฏิบัติงานเชื่อมจริงได้ตามอาชีพและในกระบวนการการทำงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตพาร์ทชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และโรงงานผลิตไฟฟ้าได้

รายละเอียดครุภัณฑ์

ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังนี้

 1. หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม 6D
 2. ชุดเชื่อมไฮบริดและโลหะบางสุด 0.5 มม.
 3. โปรแกรมออกแบบและจำลองการทำงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 4. หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 6D (Mouse) สำหรับการเขียนโปรแกรม
 5. กริปเปอร์แบบหยิบ – จับ
 6. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค (สำหรับผู้สอน)
 7. คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว (สำหรับผู้เรียน)
 8. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ (สำหรับผู้สอน)
 9. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ (สำหรับผู้เรียน)
 10. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์
 11. จอรับภาพแบบมอเตอร์
 12. โต๊ะวางชิ้นงานสำหรับฝึกเชื่อม
 13. ฐานตั้งหุ่นยนต์เชื่อม
 14. โต๊ะสำหรับวางหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 15. ระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่าย
 16. อุปกรณ์ประกอบ

Message us
th ไทย
X