ชุดฝึกซ่อมบำรุงหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม 6D Mouse

หัวข้อการเรียนรู้


 • การฝึกอบรม โดยผู้เชี่ยวชาญทางหุ่นยนต์โดยเฉพาะ และมีใบรับรองการฝึกอบรม โดยมีเนื้อหาดังนี้
  • การอบรมการเรื่องความปลอดภัยในการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
   • ความปลอดภัยทั่วไป
   • ความปลอดภัยในการดูแลหุ่นยนต์และบำรุงรักษา Robot programming Training
  • การอบรมการใช้งานโปรแกรม
   • ระบบของหุ่นยนต์อุสาหกรรมเบื้องต้น
   • ระบบพิกัดการเคลื่อนที่
   • การติดตั้งหุ่นยนต์
   • การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์
   • การสั่งงานอุปกรณ์อื่นๆ ผ่านสัญญาณอินพุท เอาท์พุท
  • การรอบรมการเรื่องระบบเครื่องกล การถอดประกอบ
   • ระบบเครื่องกลของหุ่นยนต์
   • การถอดแขนและมอเตอร์ของหุ่นยนต์
   • การประกอบแขนและมอเตอร์ของหุ่นยนต์
  • การอบรมการเรื่องการดูแลรักษาเชิงป้องกัน
   • การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์หลัก
   • การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ข้อมือ
  • การอบรมการเรื่องการแก้ปัญหา
   • การติดตั้งซอฟแวร์
   • การวิเคราะห์ปัญหา
Message us
th ไทย
X