แขนกลสำหรับงานเชื่อมอัตโนมัติ เทคโนโลยีปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

แขนกลสำหรับงานเชื่อมอัตโนมัติ พร้อมชุดจำลองงานเชื่อม จำนวน 1 ชุด

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน_210806_2
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน_210806_3
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน_210806_4
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน_210806_5
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน_210806_6
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน_210806_7
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน_210806_8
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน_210806_9
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน_210806_10
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน_210806_11
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน_210806_12
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน_210806_13
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน_210806_14
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน_210806_15
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน_210806_16
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน_210806_17
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน_210806_18
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน_210806_2
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน_210806_3
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน_210806_4
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน_210806_5
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน_210806_6
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน_210806_7
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน_210806_8
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน_210806_9
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน_210806_10
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน_210806_11
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน_210806_12
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน_210806_13
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน_210806_14
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน_210806_15
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน_210806_16
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน_210806_17
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน_210806_18
previous arrow
next arrow
ภาพบรรยากาศ การส่งมอบงาน

รายละเอียดทั่วไป

เป็นหุ่นยนต์ (แขนกล) อุตสาหกรรม สำหรับงานเชื่อมในระบบทิกระบบอุ่น (TIG Hotwire Welding Robot) ได้โดยอัตโนมัติ และสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเชื่อมด้วยกระแสพลาสม่า (Plasma Welding) ได้โดยชุดหุ่นยนต์และเครื่องเชื่อมที่จะนำมาประกอบกับหุ่นยนต์ เพื่อประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อสัญญาณ และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ประกอบเพื่อทำให้สามารถปฏิบัติงานเชื่อมโลหะระบบอัตโนมัติเต็มระบบ (Full Automation Welding) สำหรับจำลองระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ เพื่อเป็นอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน การทำงานวิจัย ที่เน้นการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมกับโรโบติกส์และดิจิตัลเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมของประเทศไทยในปัจจุบัน ที่มีฐานการผลิตขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มการใช้วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติตามสายการผลิตมากขึ้น

รายละเอียดครุภัณฑ์

ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังนี้

 1. ชุดหุ่นยนต์ (แขนกล) สำหรับงานเชื่อมอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย
  • หุ่นยนต์ (แขนกล) สำหรับงานเชื่อมอุตสาหกรรม
  • เครื่องเชื่อมทิก (TIG) ระบบเติมลวดเชื่อมอัตโนมัติและมีระบบอุ่นลวด
  • เครื่องเชื่อมด้วยกระแสพลาสม่า (Plasma Welding)
 2. หุ่นยนต์ (แขนกล) หยิบจับชิ้นงานอุตสาหกรรม
 3. โต๊ะวางชิ้นงานชนิดหมุนอัตโนมัติแบบ 2 แกน ทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ (แขนกล)
 4. โปรแกรมจำลองการทำงานของหุ่นยนต์ (แขนกล)
 5. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop) สำหรับติดตั้งโปรแกรมสำหรับหุ่นยนต์แขนกล
 6. อุปกรณ์ชุดฝึกประลองงานเชื่อม
 7. กล้องสเตริโอสำหรับตรวจรอยเชื่อม
 8. ชุดอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Data Logger)
 9. จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว

Message us
th ไทย
X