ชุดปฏิบัติการอุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ วท.ประจวบคีรีขันธ์

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการอุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ 4.0 จำนวน 1 ชุด

482564 BE_210804_3
482564 BE_210804_7
482564 BE_210804_9
482564 BE_210804_11
482564 BE_210804_12
482564 BE_210804_14
482564 BE_210804_15
482564 BE_210804_17
482564 BE_210804_28
482564 BE_210804_38
482564 BE_210804_43
482564 BE_210804_46
482564 BE_210804_54
482564 BE_210804_56
482564 BE_210804_58
482564 BE_210804_59
482564 BE_210804_63
482564 BE_210804_65
482564 BE_210804_72
482564 BE_210804_76
482564 BE_210804_82
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
482564 BE_210804_3
482564 BE_210804_7
482564 BE_210804_9
482564 BE_210804_11
482564 BE_210804_12
482564 BE_210804_14
482564 BE_210804_15
482564 BE_210804_17
482564 BE_210804_28
482564 BE_210804_38
482564 BE_210804_43
482564 BE_210804_46
482564 BE_210804_54
482564 BE_210804_56
482564 BE_210804_58
482564 BE_210804_59
482564 BE_210804_63
482564 BE_210804_65
482564 BE_210804_72
482564 BE_210804_76
482564 BE_210804_82
previous arrow
next arrow
ภาพบรรยากาศ การส่งมอบงาน

รายละเอียดทั่วไป

เป็นชุดฝึกการเรียนรู้การควบคุมระบบอัตโนมัติพร้อมหุ่นยนต์แขนกลสั่งการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) หรือที่เรียกว่าระบบเมคคาทรอนิกส์ ประกอบไปด้วยชุดฝึกเมคคาทรอนิกส์ที่สามารถเรียนรู้ระบบขับเคลื่อนทางลมและทางไฟฟ้า ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับทางอุตสาหกรรม และที่สำคัญสามารถเรียนรู้การออกแบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม, หุ่นยนต์แขนกล 6 แกน และเรียนรู้การสั่งการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทุกสรรสิ่ง

รายละเอียดครุภัณฑ์

ประกอบไปด้วยชุดฝึกสถานีทดลอง ดังต่อไปนี้

  1. สถานี ระบบการจ่ายชิ้นงานอัตโนมัติ
  2. สถานี ระบบการตรวจสอบชิ้นงานอัตโนมัติ
  3. สถานี ระบบการจัดคัดแยกอัตโนมัติ
  4. สถานี ระบบการประกอบชิ้นงานด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
  5. ระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอุตสาหกรรม IIOT
  6. อุปกรณ์ประกอบ

Message us
th ไทย
X