KR 3 AGILUS

KR 3 AGILUS: สุดยอดการทำงานบนพื้นที่ขนาดเล็กที่สุด


“ความเชี่ยวชาญของ KUKA บรรจุลงในรูปทรงกะทัดรัด” ด้วย KR3 AGILUS เรากำลังสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับหุ่นยนต์น้ำหนัก 3 กิโลกรัม หุ่นยนต์น้ำหนักเบาตัวนี้สามารถผลิตชิ้นส่วนขนาดเล็กที่สุดเพียง 600 x 600 มม. ให้กับโรงงานด้วยความคล่องแคล่ว คุ้มทุน และความแม่นยำสูงสุด

“ความเชี่ยวชาญของ KUKA บรรจุลงในรูปทรงกะทัดรัด” ด้วย KR3 AGILUS เรากำลังสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับหุ่นยนต์น้ำหนัก 3 กิโลกรัม หุ่นยนต์น้ำหนักเบาตัวนี้สามารถผลิตชิ้นส่วนขนาดเล็กที่สุดเพียง 600 x 600 มม. ให้กับโรงงานด้วยความคล่องแคล่ว คุ้มทุน และความแม่นยำสูงสุด

Message us
th ไทย
X