ชุดปฏิบัติการแขนกลหุ่นยนต์อัตโนมัติพร้อมโปรแกรม วท.ชัยภูมิ

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ชุดปฏิบัติการแขนกลหุ่นยนต์อัตโนมัติพร้อมโปรแกรม จำนวน 1 ชุด

วท.ชัยภูมิ_210806_0
วท.ชัยภูมิ_210806_1
วท.ชัยภูมิ_210806_2
วท.ชัยภูมิ_210806_3
วท.ชัยภูมิ_210806_4
วท.ชัยภูมิ_210806_5
วท.ชัยภูมิ_210806_6
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
วท.ชัยภูมิ_210806_0
วท.ชัยภูมิ_210806_1
วท.ชัยภูมิ_210806_2
วท.ชัยภูมิ_210806_3
วท.ชัยภูมิ_210806_4
วท.ชัยภูมิ_210806_5
วท.ชัยภูมิ_210806_6
previous arrow
next arrow
ภาพบรรยากาศ การส่งมอบงาน

รายละเอียดทั่วไป

สามารถเขียนโปรแกรม Coding การทำงานของระบบ COBOT Torque Sensor 7 แกน เป็นชุดเรียนรู้หลักการ การทำงานของระบบ COBOT ที่สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ เพื่อทำให้นักเรียนเข้าใจหลักการการทำงาน การเขียนโปรแกรมควบคุม และการสั่งงานให้แขนกลทำงานตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม ต่อไป

รายละเอียดครุภัณฑ์

ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังนี้

  1. COBOT Torque Sensor 7 แกน
  2. ชุดควบคุมแขนกล (Controller)
  3. อุปกรณ์จับชิ้นงาน (Gripper)
  4. เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าของแขนกลหุ่นยนต์อัตโนมัติ
  5. ชุดคอมพิวเตอร์แบบพกพา พร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน

Message us
th ไทย
X