ชุดตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ วก.ชนแดน

วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

ชุดตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์และชุดทดลองระบบเบรกเอบีเอส

พร้อมระบบ ESP ควบคุมการทรงตัวแบบแผงโมดูลเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด

วก.ชนแดน ตั้งศูนย์และเอบีเอส 27564_210806_0
วก.ชนแดน ตั้งศูนย์และเอบีเอส 27564_210806_1
วก.ชนแดน ตั้งศูนย์และเอบีเอส 27564_210806_2
วก.ชนแดน ตั้งศูนย์และเอบีเอส 27564_210806_3
วก.ชนแดน ตั้งศูนย์และเอบีเอส 27564_210806_4
วก.ชนแดน ตั้งศูนย์และเอบีเอส 27564_210806_5
วก.ชนแดน ตั้งศูนย์และเอบีเอส 27564_210806_6
วก.ชนแดน ตั้งศูนย์และเอบีเอส 27564_210806_7
วก.ชนแดน ตั้งศูนย์และเอบีเอส 27564_210806_8
วก.ชนแดน ตั้งศูนย์และเอบีเอส 27564_210806_9
วก.ชนแดน ตั้งศูนย์และเอบีเอส 27564_210806_10
วก.ชนแดน ตั้งศูนย์และเอบีเอส 27564_210806_11
วก.ชนแดน ตั้งศูนย์และเอบีเอส 27564_210806_12
วก.ชนแดน ตั้งศูนย์และเอบีเอส 27564_210806_13
วก.ชนแดน ตั้งศูนย์และเอบีเอส 27564_210806_14
วก.ชนแดน ตั้งศูนย์และเอบีเอส 27564_210806_15
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
วก.ชนแดน ตั้งศูนย์และเอบีเอส 27564_210806_0
วก.ชนแดน ตั้งศูนย์และเอบีเอส 27564_210806_1
วก.ชนแดน ตั้งศูนย์และเอบีเอส 27564_210806_2
วก.ชนแดน ตั้งศูนย์และเอบีเอส 27564_210806_3
วก.ชนแดน ตั้งศูนย์และเอบีเอส 27564_210806_4
วก.ชนแดน ตั้งศูนย์และเอบีเอส 27564_210806_5
วก.ชนแดน ตั้งศูนย์และเอบีเอส 27564_210806_6
วก.ชนแดน ตั้งศูนย์และเอบีเอส 27564_210806_7
วก.ชนแดน ตั้งศูนย์และเอบีเอส 27564_210806_8
วก.ชนแดน ตั้งศูนย์และเอบีเอส 27564_210806_9
วก.ชนแดน ตั้งศูนย์และเอบีเอส 27564_210806_10
วก.ชนแดน ตั้งศูนย์และเอบีเอส 27564_210806_11
วก.ชนแดน ตั้งศูนย์และเอบีเอส 27564_210806_12
วก.ชนแดน ตั้งศูนย์และเอบีเอส 27564_210806_13
วก.ชนแดน ตั้งศูนย์และเอบีเอส 27564_210806_14
วก.ชนแดน ตั้งศูนย์และเอบีเอส 27564_210806_15
previous arrow
next arrow
ภาพบรรยากาศ การส่งมอบงาน

รายละเอียดทั่วไป

เป็นชุดปฏิบัติการสำหรับการตั้งศูนย์ล้อรถยนต์ ประกอบไปด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่สามารถศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตั้งศูนย์ล้อรถยนต์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

รายละเอียดครุภัณฑ์

ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังนี้

  1. ชุดตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
  2. ชุดทดลองระบบเบรก เอบีเอส พร้อมระบบ ESP ควบคุมการทรงตัวแบบแผงโมดูลเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
  3. อุปกรณ์ประกอบ

Message us
th ไทย
X