ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 6D วท.บ้านค่าย

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 6D พร้อมโปรแกรมจำลองการทำงาน
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จำนวน 1 ชุด

24664 วท.บ้านค่าย ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม6D_210806_1
24664 วท.บ้านค่าย ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม6D_210806_2
24664 วท.บ้านค่าย ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม6D_210806_3
24664 วท.บ้านค่าย ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม6D_210806_4
24664 วท.บ้านค่าย ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม6D_210806_5
24664 วท.บ้านค่าย ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม6D_210806_6
24664 วท.บ้านค่าย ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม6D_210806_7
24664 วท.บ้านค่าย ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม6D_210806_8
24664 วท.บ้านค่าย ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม6D_210806_9
24664 วท.บ้านค่าย ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม6D_210806_10
24664 วท.บ้านค่าย ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม6D_210806_11
24664 วท.บ้านค่าย ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม6D_210806_12
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
24664 วท.บ้านค่าย ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม6D_210806_1
24664 วท.บ้านค่าย ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม6D_210806_2
24664 วท.บ้านค่าย ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม6D_210806_3
24664 วท.บ้านค่าย ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม6D_210806_4
24664 วท.บ้านค่าย ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม6D_210806_5
24664 วท.บ้านค่าย ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม6D_210806_6
24664 วท.บ้านค่าย ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม6D_210806_7
24664 วท.บ้านค่าย ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม6D_210806_8
24664 วท.บ้านค่าย ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม6D_210806_9
24664 วท.บ้านค่าย ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม6D_210806_10
24664 วท.บ้านค่าย ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม6D_210806_11
24664 วท.บ้านค่าย ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม6D_210806_12
previous arrow
next arrow
ภาพบรรยากาศ การส่งมอบงาน

รายละเอียดทั่วไป

เป็นชุดการเรียนรู้การควบคุมและจำลองการทำงานของระบบหุ่นยนต์หรือแขนกลที่ใช้ในอุตสาหกรรมจริง เพื่อทำให้นักเรียนเข้าใจหลักการทำงาน การออกแบบ การเขียนโปรแกรมควบคุม จำลองการทำงานของหุนยนต์อุตสาหกรรม

รายละเอียดครุภัณฑ์

ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังนี้

  1. หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 6D
  2. โปรแกรมควบคุมและจำลองการทำงานของหุ่นยนต์
  3. ชุดจำลองระบบควบคุมอัตโนมัติ
  4. ชุดหยิบจับชิ้นงาน ( Gripper )
  5. ชุดจับชิ้นงานแบบสุญญากาศ
  6. ฐานวางหุ่นยนต์
  7. คอมพิวเตอร์แสดงผล พร้อมอุปกรณ์
  8. โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้สำหรับอาจารย์
  9. โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้สำหรับนักเรียน
  10. ระบบไฟฟ้าและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Message us
th ไทย
X